Posts

Emir Isovic, Official Autobiography

Image
Emir Isovic Official Autobiography Started on Feb, 6, 2019. Ovdje ću pisati svoju zvaničnu autobiografiju, kao referenca za buduće istraživače. Autobiografiju ću dopunjavati kako mi obaveze budu dozvoljavale. Prilaz školi u kojoj sam radio šest godina. Jesen 2003. 2003. 1. oktobar,  Počeo sam raditi kao nastavnik engleskog jezika u J.U. Četvrta osnovna škola, Hrasnica. Direktor mi je bio Arif Ovčina. Predavao sam učenicima od četvrtog do osmog razreda. Tu sam proveo tačno šest godina, i imao sam zaista korektan odnos sa svim svojim kolegama. Iako nisam imao gotovo nikakvo formalno obrazovanje u metodici rada sa djecom, uvijek sam primjenjivao osnovne principe didaktike, npr, od lakšeg ka težem, od konkretnog ka apstraktnom. U radu sam koristio svoje ilustratorske sposobnosti, pa je to davalo posebnu motivaciju učenicima. Vesela sveska, naslovnica. Ilustracija i dizajn Isovic Emir 2009. 1. august,  Počeo sam raditi u firmi Dječija i omladinska štampa, d.o.o